Slutbetygen 2009

Skolverket har i veckan rapporterat om slutbetygen i grundskolan 2009. Skolverket skriver bl a 

Sedan våren 1998 har andelen elever som inte uppnår målen i ämnet matematik ökat från 5,3 till 7,4 procent, och i svenska som andraspråk har en ökning skett från 16,3 till 25,5 procent.

För de elever som är födda utomlands uppnådde 49 procent minst Godkänt i svenska/svenska som andraspråk. Motsvarande andelar för ämnena engelska och matematik var 37 respektive 24 procent.

Elever med föräldrar med grundskoleutbildning hade ett genomsnittligt meritvärde på 159,4 våren 2009. Elever med minst en gymnasieutbildad förälder hade ett genomsnittligt meritvärde på 193,9 och elever med minst en högskoleutbildad förälder hade ett genomsnittligt meritvärde på 231,4. Jämfört med för tre år sedan har det genomsnittliga meritvärdet sjunkit med knappt 6 poäng för elever med föräldrar med grundskoleutbildning. För elever med minst en högskoleutbildad förälder har istället en ökning skett med 2 poäng.

Även resultaten från vårens nationella kursprov i gymnasieskolan är nu publicerade i SIRIS. På de nationella proven i matematik är resultaten sämre jämfört med övriga kursprov, med högre andelar IG och lägre andelar VG och MVG. I Matematik B fick bara två tredjedelar av eleverna i urvalet godkänt provresultat och knappt tre av tio uppnådde de högre betygsstegen. Mer information om resultaten i gymnasieskolan presenteras i början av 2010. 

Läs mer, [skolverket] ...

SIRIS ...

Från tidigare Aktuellt

Riksdagsnej till MNT-satsning inom folkbildningen