Avhandling: Övergången till universitetet

Den 18 december disputerar Erika Stadler vid Växjö universitet på sin avhandling kallad Stadieövergången mellan gymnasiet och universitetet. Matematik och lärande ur ett studerandeperspektiv. Opponent är professor Carl Winsløv från Köpenhamns universitet.

Läs vidare, [Växjö universitet] ...

Mattebron.se ...