Lämna synpunkter på grundskolans kursplaner

20–30 november kan du läsa och lämna synpunkter på Skolverkets tredje utkast till nya kursplaner för grundskolan, specialskolan och sameskolan.

Detta är den tredje och sista remissomgången av detta slag.  Den 14 december går den officiella remissen ut till myndigheter mfl. Den 1 april 2010 skall Skolverket enligt planerna lämna förslaget till regeringen. 

Läs vidare, [Skolverket] ...

Nationella kurs- och ämnesplaner i matematik, [NCM] ...