Lösning på adventsproblemet den 12 decDet var sju gäster i sällskapet.

Antag att antalet gäster var x. Då skulle x gäster dela på notan först. Men två slapp betala, alltså skulle x-2 gäster dela på notan. Hur mycket var skulle x-2 gäster då betala? Jo 1750/(x-2). Men informationen i uppgiften gav oss också att det räckte att de x-2 gästerna tillsammans lade 100 kr extra jämfört med ursprungliga summan då alla skulle dela, alltså 1750/x+100kr.
Då får man ekvationen 1750/(x-2)=1750/x+100. Löser man denna andragradsekvation får man lösningarna 7 och -5, där 7 är den enda rimliga lösningen i vårt fall.