Lösning på adventsproblemet den 11 dec23 barnbarn, 3980 kr.

Om vi skriver antalet barnbarn med bokstaven n och den summa pengar tomtefar hade från början med bokstaven S så får vi två ekvationer:

S = 200n-620 (200 kr gånger antalet barnbarn och dra bort 620 kr)
S = 170n+70 (170 kr gånger antalet barnbarn och få 70 kr över)

Eftersom båda ekvationerna har samma vänsterled, får vi ekvationen 200n-620= 170n+70. Lös ut n och vi får att n=23. Sätt in i någon av ekvationerna och få ut S=3980kr.