Lösning på adventsproblemet den 8 decDen triviala lösningen är att klippa rektangeln parallellt med en kant och få två rektanglar som kan läggas ihop på olika sätt. En annan variant är att klippa längs diagonalen och lägga ihop. Nedan följer två andra exempel:

Den vänstra bilden går att göra på flera sätt men för att få en kongruent rektangel finns endast möjligheten att lägga bitarna precis så att man får samma rektangel som den ursprungliga. Däremot i bilden till höger blir det annorlunda. Om man klipper enligt bilden och flyttar den högra delen ner en cm och en cm till vänster så får man en rektangel som är kongruent med den ursprungliga men vriden 90 grader trots att man inte har vridit någon av delarna. Kan du hitta fler sätt där den nya rektangeln är vriden jämfört med den första?