Samarbeta med Fieldsmedaljören Terence Tao

Matematiker och andra med intresse för avancerad matematik kan sedan en tid utbyta tankar och idéer med Fieldsmedaljören  Terence Tao kring några av matematikens olösta problem. Det är på Taos blogg som detta kommunikativa experiment äger rum. Bloggen har över 125 000 visningar per månad och Tao redovisar där sitt arbete med bland annat Hales-Jewetts sats, och flera av kommentarerna på bloggen har lett till nya framsteg i arbetet.

Terence Tao menar att detta offentliga sätt att organisera samarbete inom matematisk forskning visar upp det trial and error-arbete som oftast är en viktig del av matematisk forskning.

Läs vidare [maa.org] ...

Terence Taos blogg, [wordpress.com] ...

Hales-Jewitts sats, [Wikipedia] ...