Lösning på adventsproblemet den 2 dec
Den väger 160g.

800-480=320g, dvs halva mängden marmelad väger 320g. Då väger all marmelad 640g. 800-640=160g, burken väger alltså 160g.

Här publicerar vi några lösningar som elever på Carlssons skola har skickat in till oss.
Ladda ner lösningar...