Chalmers: Bli ingenjör och lärare samtidigt

I en debattartikel i GP (10/11) berättar företrädare för Chalmers om planerna att starta ämneslärarutbildning i data, fysik, kemi, matematik och teknik så att studenten får både en lärarexamen och en ingenjörsexamen. Konceptet finns sedan några år realiserat på Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm. 

Läs vidare, [GP] ...

Lärarnas status höjs bäst med högre lön, [GP] ...

Civilingenjör och lärare på KTH ...

En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109), [Regeringskansliet] ...