Omslagsbilden: Krill

Nämnaren nr 3, 2009
 

Omslagsbilden: Krill – ett litet djur med stora tal

Krill är namnet på en grupp skaldjur som lever i våra stora oceaner. De kan bli 6 cm långa, väga 2 gram och de äter fytoplankton som de silar ut från vattnet. Det betyder att de kan livnära sig direkt av näringsvävens producenter som i sin tur fångar energi från solljuset för sin överlevnad. Krillen är utrustad med silar som har ovanligt små öppningar, endast 1 µm i diameter, som den använder för att fånga plankton. Den kan också skrapa av den gröna alghinnan på packisens undersida med en hastighet av 1,5 kvadratcentimeter per sekund.

Krillen har dessutom ganska slarviga matvanor. De spottar ut bollar av halvsmälta plankton och har en riklig avföring. Båda dessa innehåller kolföreningar som faller till havsbotten. Detta gör krillen till en viktig art för klimatet, då den med sin ineffektiva matsmältning bidrar till att lagra undan kol från atmosfärens koldioxid på djuphavens botten där det kan stanna i uppemot 1000 år.

Många djur, bland andra bardvalar, livnär sig på krill. Blåvalen är en av bardvalarna och räknas som det största nu levande däggdjuret. En 30-meters blåval beräknas kunna väga uppemot 200 ton. Krillen har här en ovanlig ekologisk roll. Från de encelliga algerna till jordens största däggdjur finns endast ett mellanled i näringskedjan, krill.

En av krillarterna, antarktisk krill, lever i stora svärmar i vattnen som omger Antarktis. Dessa svärmar kan ha en densitet på 10 000 – 30 000 individer per kubikmeter. Om total biomassa används som mått på hur framgångsrik en djurart är, är den antarktiska krillen en vinnarkandidat med sina uppskattningsvis 500 miljoner ton.

Omslagsbildens krill är en Norsk lysräka (Meganyctiphanes norvegica) fotograferad av Øystein Paulsen, Mar-Eco.