Interpellation om lärarutbildningen i matematik

Mot bakgrund av Skolinspektionens kvalitetsgranskning av grundskolans matematikundervisning har Marie Granlund (s) i en interpellation till utbildningsminister Jan Björklund (fp) frågat hur matematikkunskaperna för elever i förskola och grundskolans första år ska kunna stärkas om deras lärare får mindre utbildning i matematik i den nya lärarutbildningen. Svar och debatt är planerat till den 1 december.

Läs mer, [Riksdagen] ...

Från tidigare Aktuellt
''Every primary school to get a specialist maths teacher'' ...