Forskarutbildning för förskollärare

Inom ramen för det sk förskolelyftet satsar regeringen 27 milj kronor för att förskollärare ska få möjlighet att gå forskarutbildning. Under 2,5 år ska förskollärarna studera för att kunna uppnå en licentiatexamen. Under denna tid ska förskolläraren studera på 80 procent och arbeta resterande 20 procent. Staten ersätter arbetsgivaren för 75 procent av lönen under studietiden, det vill säga för 60 procent av förskollärarens lön.

Läs vidare, [Regeringskansliet] ...

Förskolelyftet, [Skolverket] ...

Från tidigare Aktuellt

Lek och skapande ska lyfta matematiken i förskolan ...