35 000 nationella prov kontrollrättas

Skolinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att kontrollrätta ett representativt urval av alla nationella prov på grundskolan och gymnasieskolan och sedan analysera om är det finns skillnader i hur olika provsvar bedöms. Kontrollrättningen kommer inte att påverka enskilda elevers provresultat. Resultatet för åk 3, åk 5 samt för NO-ämnen ska redovisas på nationell nivå i form av en rapport till regeringen. För åk 9 och gymnasiet kommer resultaten att redovisas på skolnivå.

Läs vidare, [Skolinspektionen] ...