Sök bidrag från Gudrun Malmers stiftelse

Det är åter dags att söka bidrag från Gudrun Malmers stiftelse för forskningsbaserade projekt som bidrar till matematikundervisningens utveckling.  Ansökan ska vara insänd senast 1 november 2009. 

Gudrun Malmers stiftelse ...

Tidigare stipendiater ...