146 miljoner till utbildningsvetenskaplig forskning

I årets beslutsomgång delar 35 forskningsprojekt inom det utbildningsvetenskapliga området på 146 miljoner kronor. Forskningsprojekten spänner mellan allt från pedagogik till matematik och kommunikation och berör lärande i alla miljöer från förskola till högskole- och yrkesutbildning.

Inom matematikutbildningsområdet finner man följande forskningsprojekt:

Christer Bergsten
Linköpings universitet
Övergången från skolans till högskolans matematik: en integrerad studie av en kulturkrock

Ingemar Holgersson
Högskolan i Kristianstad
Villkor och redskap för utveckling av aritmetiska kompetenser

Caroline Liberg
Uppsala universitet
Forskarskola i ämnesspråk i matematiska och naturvetenskapliga praktiker, [UU] ...

Ulla Runesson
Högskolan i Skövde
Hur utvecklas lärares kompetens att undervisa när de deltar i en Learning study?
Se även, [HH] ...

Lisbeth Åberg-Bengtsson
Högskolan i Borås
Meningsskapande illustrationer? Yngre elevers möten med förklarande bilder och modeller i skolans och förskolans NO- och matematikundervisning

Läs vidare, [VR] ...