Norge: Utredning om matematik för alla

Norska regeringen har tillsatt en arbetsgrupp som

skal gjennomgå matematikkfaget for å kartlegge årsakene til at ikke alle får de kunnskapene de har bruk for i matematikk. De skal se på læreplaner, læremidler og hva som skjer i matematikktimene". På grunnlag av resultatene av gjennomgangen skal gruppen foreslå tiltak for å utvikle framtidens matematikkfag.

Dessa ska omfatta:

  • hva som må gjøres for å bedre opplæringen
  • styrke motivasjonen for matematikk
  • gi råd om hvordan lærerutdanningen kan ivareta behovet for breddekunnskap i matematikk for alle
  • se på tiltak for å redusere angst og motvilje mot matematikk og styrke følelsen av mestring.

Utredningen skal gjelde matematikkopplæring på grunnopplæringens nivå og omfatte elever, lærlinger og voksne i utdanning.  Arbeidsgruppen skal ha sluttført rapporten innen 1. juni 2010.

Läs vidare, [regjeringen.no] ...