Lars Gustafsson om matematikens värde

I en kulturartikel i Expressen (16/10) skriver Lars Gustafsson att de två viktigaste instrument som en civilisation behöver för att orientera sig i den under alla förhållanden problematiska och skrämmande mänskliga existensen är lyriken och matematiken. Den som inte får lära sig att tänka matematiskt blir en hjälplös medborgare.

Läs vidare, [Expressen] ...

Innumeracy. Mathematical illiteracy and its consequences, [amazon.com] ...

Leonard Mlodinow i The drunkard's walk. How randomness rules our lives, [amazon.com] ...

Läs mer

Matematiken - var finns den? [NCM]...

Bildning och matematik, [Högskoleverket] ...

Människor och matematik, [NCM] ...