Lärarlyftet ger lyft i flera kommuner

Regeringens satsning på att fortbilda lärare är än så länge ingen succé. För dyrt och för stelbenta regler, tycker kommuner och skolor som avstår. Men i flera kommuner är det full fart. Uppsala kommun, med 60 grundskolor, har använt nästan hela sin pott, och fört ett nära samarbete med Uppsala universitet. Möjligen finns det tecken på att det börjat ge resultat.

"Året före lärarlyftet började, hösten 2006, drog vi i gång kommunkurser i matematik. Sedan kom lärarlyftet som gav lärarna möjlighet till högskoleutbildning. Och vi ser en förbättring i elevernas resultat, antalet elever i årskurs nio som klarar det nationella provet i matematik har ökat från 86 till 91 procent", säger Karin Stacksteg, utvecklingsledare i grundskolan.

Läs vidare, [Uppsala nya tidning] ...

Hög andel lärare vidareutbildar sig i Ovanåker, [Hela Hälsingland] ...

Få lärare från fristående skolor deltar i lärarfortbildningen, [Skolverket] ...

Lärarfortbildningens webbplats, [Skolverket] ...

Basfärdigheterna läsa, skriva och räkna, [Skolverket] ...