Bra tal- och rumsuppfattning i åk 3

Skolverket har från ett urval av 400 skolor fått in resultat från första omgången av de nationella ämnesproven i årskurs 3. Urvalet motsvarar 12 procent av alla elever i årskullen.

De delprov i matematik där det gick bäst handlade om geometriska figurer, taluppfattning och rumslig uppfattning. Här klarade fler än 90 procent av eleverna att uppnå kravnivån. Det gick bättre i svenska och lite sämre i matematik. 27 procent av eleverna behöver utveckla förståelsen för de fyra räknesätten.

Läs vidare, [Skolverket] ...

Var fjärde tredjeklassare misslyckas med matten, [DN] ...

Tredjeklassare_har_svårt_med_matten, [Svt] ...

Klassklyftorna syns redan i tredje klass, [Sydsvenskan] ...

Läs mer

Förstå och använda tal, [NCM] ...

Basfärdigheterna läsa, skriva och räkna, [Skolverket] ...