Vill du ha hjälp med hemläxan?

Ta chansen att delta i Wolfram Alphas läxläsardag!

Onsdag den 21 oktober 2009 från klockan 18:00 svensk tid, fram till 08:00 på torsdag morgon anordnar Wolfram Research ett online-seminarium om hur Wolfram Alpha kan användas som ett redskap i undervisningen. Fokus ligger på hemuppgifter, som studenter och lärare från hela världen skickar in. Stephen Wolfram kommer, med bistånd från sitt team av forskare och utvecklingsingenjörer, göra sitt bästa för att lösa uppgifter hämtade från allt mellan lågstadium till avancerad gymnasienivå.

En rad aktiviteter går av stapeln under kvällen och natten (svensk tid). Schemat finner du här ...

Läs mer

Wolfram Alpha är en gratis webbtjänst som gör sitt bästa för att besvara frågor om allt mellan himmel och jord. Den är kopplad till en mängd databaser, den behärskar en stor del av den vetenskapliga matematiken, den förstår vanligt skriftspråk (engelska) och gör sitt bästa för att presentera det den vet i tabeller och illustrerande figurer. Resultaten kan kopieras och användas fritt i och utanför skolan.

Gå till www.wolframalpha.com och prova till exempel att skriva "moon", "weather in gothenburg". Prova att trycka på "show steps" när du löser matematiska problem, tex "integrate (x+1)/(x^2+1)" så får du se hur Wolfram Alpha har gått till väga!

Wolfram Alpha bygger på tekniken i programmet Mathematica som används av miljontals forskare, ingenjörer, lärare och studenter över hela världen - i Sverige bland annat på alla större universitet och högskolor. Under våren 2010 startar projekt där ett antal gymnasieskolor i Sverige får möjlighet att till ett reducerat pris pröva att använda Mathematica i sin undervisning. Om du vill att din skola skall delta, kontakta Sverker Lundin ...

Den danska matematiklärarföreningen har i samarbete med Wolfram tagit fram en speciell version av Matematica, kallad MatematiKan, som kan anpassas till elevers varierande ålder. Föreningen har de nordiska rättigheterna till det anpassade programmet och säljer licenser till ett mycket reducerat pris. Programmet beskrivs i ett kommande nummer av Nämnaren.

För ytterligare information kontakta Karsten Enggaard ...