Kunskapspriset 2009 till NCM:s föreståndare

Bengt Johansson, föreståndare för NCM, har tilldelats NE:s Kunskapspris 2009, kategorin Skola. I motiveringen kan man läsa att han får priset ...

för att han under lång tid och med stor entusiasm och energi har verkat för att förbättra matematikkunnandet och utlärandet av matematik på alla skolnivåer i Sverige. Genom Nationellt Centrum för Matematikutbildning, som han förestår och aktivt har medverkat till, har han skapat en bas för förbättrad matematikutbildning i landet.

Bengt Johansson delar priset med Attila Szabo, matematiklärare i Stockholm.

I en kommentar säger Bengt Johansson:

Jag är naturligtvis mycket glad och hedrad över att tilldelats Kunskapspriset 2009. Jag ser det som ett erkännande för det arbete som vi på NCM tillsammans gör och de resurser vi utvecklat inom Göteborgs universitet och Chalmers. Jag hoppas att priset också ger uppmärksamhet åt det fina arbete och de ansträngningar som görs runt om i landet för att försöka vända den negativa trenden i svensk matematikutbildning och för att utveckla den. Matematiken behöver all positiv uppmärksamhet den kan få.

Jag är också mycket glad över att få dela priset med Attila Szabo vars utvecklingsinsatser är värda all uppskattning och erkännande.

Läs vidare ...

Läs reportage "Matematikens skönhet" ...