Pris för tvärvetenskapligt arbete till matematiker

Bo Göran Johansson, Högskolan på Gotland, fick den 8 oktober mottaga ett pris på 60 000 kr från Kungl.Vetenskapssamhället i Uppsala.  Priset är för tvärvetenskapligt arbete och motiverades med Bo Göran Johanssons bok Matematikens historia, (2004). En inofficiell motivering var hans utomordentliga insats för de historiska notiserna i boken Matematiktermer för skolan.

Läs pressmedelande ...