Män bättre än kvinnor på högskoleprovets matematikdel

Engelska och matematik är de delprov i Högskoleprovet där män lyckas bättre än kvinnor, en skillnad som inte finns om man jämför mäns och kvinnors betyg från gymnasiet.

Läs mer, [GP] ...

Från tidigare Aktuellt

För lite matematik och logik i högskoleprovet