Gymnasiets matematikundervisning granskas

Vi har tidigare rapporterat om Skolinspektionens granskning av matematikundervisningens ändamålsenlighet på grundskolan. Detta projekt har nyligen rapporterats.

Under hösten och våren kommer Skolinspektionen på motsvarande sätt granska matematikundervisningen på gymnasieskolan med fokus på A-kursen. Syftet med granskningen är att undersöka om undervisningen i matematik är varierad till innehåll och arbetsform på ett sådant sätt att den främjar elevernas kunskapsutveckling i matematik. Skolinspektionen kommer även att granska huruvida de lärare som undervisar i matematik har adekvat pedagogisk utbildning och kompetens såväl i ämnet som för den aktuella elevgruppen.

Granskningen kommer att ske via skolbesök som inkluderar klassrumsobservationer, uppföljande samtal med lärare, enkäter, gruppdiskussioner med elever och lärare, samtal med rektor samt analys av skolornas kvalitetsredovisningar, arbetsplaner, utvecklingsplaner och liknande.

Läs mer om Skolinspektionens granskning av matematikundervisningen i grundskolan, [NCM] ...

Se även, [Skolinspektionen] ...

Skolinspektionens verksamhetsplan, [skolinspektionen.se] ...

Skolinspektionen kollar matten på Letälvsskolan, [Karlskoga-kuriren] ...