NCM ger förskolelyftskurs

Inom ramen för Förskolelyftet ger NCM en 15 p kurs på halvfart för förskollärare, Barns språkutveckling och lärande i matematik. Kursledare är Elisabet Doverborg och Görel Sterner. Deltagarantalet är begränsat till 16 personer. Utbildningen erbjuds på halvfart som en kombination av distansutbildning och campusutbildning med 7 träffar förlagda till NCM:s lokaler i centrala Göteborg. Kursstart 8 december 2009.

Barns språkutveckling och lärande i matematik, 15 p, [Göteborgs universitet] ...

Kursplan (PDA 517) ...

Kursens lärare
Berit Bergius
Marianne Dalemar
Gunther Dippe
Elisabet Doverborg
Bengt Johansson
Ola Helenius
Johan Häggström
Ingvar Lundberg
Lars Mouwitz
Anette Jahnke
Görel Sterner
Anders Wallby
Karin Wallby

Ansökan skall svara Skolverket tillhanda senast 21 oktober ...