Astronomins och matematikens historia

Den 9 oktober invigs en utställning om astronomins och matematikens historia på Museum Gustavianum i Uppsala. I Matematikutställningen visas hur de matematiska hjälpmedlen utvecklats, från kulramar och räknestickor till dagens datorer. Studenter vid universitetet kommer att guida de skolklasser som kommer på besök. Utställningen pågår till den 31 januari 2010.

Läs vidare, [mynewsdesk.com] ...

Astronomiåret år 2009, [astronomi2009.se] ...

Matematik och astronomi - en lång sällskapsresa, [Linköpings universitet] ...