Examensmål och ämnesplaner för gy-skolan

Regeringen har nu givit Statens skolverk i uppdrag att förbereda de förändringar av gymnasieskolan som föreslås i gymnasiepropositionen. Skolverket ska bla ta fram två eller högst tre alternativ till den inledande kursen i matematik.

Läs hela uppdraget ...

Tydligare kunskapskrav i nya gymnasieskolan, [Lärarnas tidning] ...