Matematik - barnsligt svårt

Vi har tidigare informerat om Skolinspektionens kvalitetsgranskning av matematikundervisningen i grundskolan. I en artikel i Folkbladet betraktas granskningens resultaten utifrån frågan om varför vuxna som inte har problem att hantera matematik i vardags- och yrkesliv har så svårt att hjälpa sina barn med skolmatematiken.

Läs artikeln, [Folkbladet] ...

Läs mer om Skolinspektionens granskning, [NCM] ...