Lek och skapande ska lyfta matematiken i förskolan

Lek och skapande ska lyfta språket och matematiken. Det skriver Skolverket i sitt förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan som idag lämnats till regeringen. Det finns idag 16 mål i förskolans läroplan. I förslaget har antalet mål utökats till 27. Dagens läroplan har tex inte några mål för området lek. I förslaget ges leken fyra mål.

Med de föreslagna förändringarna kommer förskolans personal att behöva fortbildning. Det kommer att behövas fördjupade ämneskunskaper inom områdena språk, matematik, naturvetenskap och teknik samt även i lek och skapande skriver Skolverket.

Lek ska lyfta språk och matematik i förskolan, [Skolverket] ...

Läs mera

Matematik i förskolan ...

Små barns matematik ...

Mathematics learning in early childhood: Paths toward excellence and equity, [National Academies Press] ...

Från tidigare Aktuellt

Matematiska resonemang viktiga i förskolan ...

USA: Mer fokus på matematik i förskolan ...

Statistik och sannolikhet hos smål barn ...

USA: Tid för lek minskar i förskolorna ...

Om förskolans betydelse - igen ...