Samverkan för bättre lyft

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit initiativ till ett rådslag på temat skola och forskning. Deltagare har bl a varit representanter för berörda verk, myndigheter och lärarorganisationer. Den 21 september var fokus pågående och planerade intitiativ och reformer som direkt eller indirekt berör matematikutbildningsområdet.

NCM:s föreståndare Bengt Johansson medverkade med en kort beskrivning av reformläget och efterlyste bättre samarbete och samverkan mellan organisationer/nätverk/föreningar/myndigheter som verkar nationellt för matematikämnets och/eller matematikundervisningens utveckling.

Ta del av Bengts presentation (pdf) med klickbara länkar till refererat källmaterial (understruken text) ...