Social bakgrund bakom försämrade skolresultat

Segregering, decentralisering, differentiering och individualisering - fyra faktorer som tillsammans förklarar varför svenska elever presterar sämre i skolan idag jämfört med tidigt 1990-tal. Den slutsatsen drar Skolverket i en omfattande kartläggning. Nivågrupperingen har levt kvar inom många kommuner och resultatskillnaderna har ökat mellan skolor.

Läs sammanfatttning, rapporter och se presskonferensen i efterhand, [Skolverket] ...

Politiker borde be eleverna och lärarna om ursäkt, [nobicon.se] ...

Dags att öronmärka resurser till skolan, [Lärarförbundet] ...

Använd skolresurserna rätt, [Dagens samhälle] ...

Se även, [forskning.se] ...