Kommunal matematiksatsning med professur

"Om vårt budgetförslag går igenom, vilket jag hoppas och tror, så har vi avsatt en miljon kronor till en ren matematiksatsning", säger kommunalrådet Lars Stjernkvist (s) i Norrköpings kommun. "Den innefattar bland annat en ny professur på Linköpings universitet och bidrag till de två utvecklingsprojekt i matematik, som bedrivs på Djäkneparksskolan och Folkparksskolan."

Läs mer, [folkbladet.se] ...

Inga miniräknare - inga läroböcker, [folkbladet.se] ...