Berghemsskolan satsar på matematiska samtal

En långsiktig satsning i Umeå pågår för att utveckla matematiken i skolan och elevers kunskap i ämnet. Satsningen pågår från 2008 till 2012 och kallas Prioritet matematik i Umeå, PriMa Umeå.

"Vi har nyligen genomfört en upptaktsdag på Berghemsskolan där alla barn, elever och lärare (oavsett ämne) deltog i matematikundervisning utomhus. Barnen fick uppskatta längd, tid, gissa hastighet, räkna, göra minnesövningar och mycket mer. Allt utifrån sin ålder och förmåga", säger Lotta Blomqvist, lärare på Berghemsskolan och en av Umeås matematikutvecklare.

Läs vidare, [umea.se] ...

PriMa Umeå, [umea.se] ...

PriMa Umeå satsar på elever i behov ar särskilt stöd ...

Läs mer

Utomhusmatematik ...

Matematikutvecklare ...

Från tidigare Aktuellt

Matematiska resonemang viktiga ...

Matematiksatsningen uppmärksammas i pressen ...