NCM på EU-möte om läraryrket

Den 23–24 september, möttes EU:s utbildningsministrar i Göteborg för att diskutera läraryrket och tillhörande frågor som status, rekrytering, arbetsvillkor och utbildning. På inbjudan från regeringen medverkade NCM med en utställning och information om centrumets olika projekt och aktiviteter.

Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionen ...

Presentation: National center for mathematics educaction, [NCM] ...


Utbildningsminister Jan Björklund träffar NCM:s förståndare Bengt Johansson.


Jan Björklund samtalar med Bengt Johansson och Frank Lester.


Frank Lester och Bengt Johansson vid NCM:s utställning.

Björklund på DN-debatt: ”Svenska lärare får statens hjälp att studera utomlands”, [DN] ...