Vad ligger bakom försämrade skolresultat?

Fredagen den 25 september presenterar Skolverket en ny rapport "Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?". Studien bygger på en stor mängd svensk och internationell forskning. Rapporten presenteras på en presskonferens som även sänds på Skolverkets webbplats med början kl 10.00.

Läs vidare, [Newsdesk]  ...