Matematiken – var finns den?

Nu har ytterligare en i NCM:s serie av kunskapsbaserade forskningsöversikter kommit från trycket.

Läs vidare ...

Tidigare i höst kom Dyskalkyli – finns det? Planerade är även skrifter som behandlar distansutbildning, att arbeta med laborativt matematikmaterial samt geometri.