Se matematiken

DN:s ledarredaktion listar med start i dag de viktigaste förslagen för nästa mandatperiod. Matematiken lyfts fram som en av Fem punkter för kunskap.

Se matematiken
Matematiken har som kärnämne en formellt gynnad ställning i skolan. Utan godkänt i matematik är man inte behörig att läsa vidare på gymnasienivå.

Men i vardagen är matematiken misshandlad och missförstådd. Det finns underskott på behöriga lärare. Även bland dem som har ämnesutbildning finns många med bristfälliga kunskaper och svalt intresse för ämnet.

Utvärderingar av svenska elevers matematikkunskaper visar att det finns mönster i deras misstag. Eleverna har ofta nött in metoderna men missförstått dem och tillämpat dem i fel sammanhang.

Japan är inte längre det framgångsexempel som det uppfattades som för 20 år sedan. Men inom matematikundervisningen förblir landet en förebild.

I japanska klassrum behandlas inte matematiken som en samling metoder att nöta in utan som ett sätt att tänka och en värld att upptäcka. Det spännande är inte det som står i facit utan att det finns olika vägar till målet.

Läs vidare ...

Läs mer
Matematiken – var finns den?

Förstå och använda tal ...

Japanska kursplaner i matematik

Från tidigare Aktuellt
Om Japan ...