Nytt nummer av NOMAD

I detta nummer finns tre artiklar.

Corine Castela
An anthropological approach to a transitional issue. Analysis of the autonomy required from mathematics students in the French lycee

Manya Raman Sundström and Michelle Zandieh
The case of Brandon: the dual nature of key ideas in the classroom

Per-Eskil Persson
Handheld calculators as tools for students' learning of algebra

Övrigt innehåll
Ola Helenius anmäler Relating practices and research in mathematics education. Proceedings of NORMA 05, fourth Nordic conference on mathematics education.

Barbro Grevholm skriver om de senaste nordiska doktorsavhandlingarna samt rapporterar om aktiviteter och framtidsplaner i den Nordiska forskarskolan i matematikdidaktik.

Gard Olaf Brekke in memoriam. Minnesord över den tidigare redaktören för NOMAD av Gunnnar Gjone. Gard Brekke gick bort våren 2009.

Mer information om artiklarna samt ledaren i fulltext finns på NOMADs webbplats.