Åter dags för Sonja Kovalevsky-dagarna

Sonja Kovalevsky-dagarna riktar sig till gymnasister som är intresserade av matematik. Målet med dagarna är att öka intresset för matematikstudier bland ungdomar inför val av högskoleutbildning. Varje gymnasieskola med naturvetenskapsprogram inbjuds att skicka två elever till matematikdagarna. Eleverna väljs bland dem som visar ett levande intresse för ämnet matematik. Rektor och lärare utser deltagarna, helst en kvinnlig och en manlig elev som går sista året i gymnasiet. Årets dagar äger rum i Uppsala.

Läs mer, [Uppsala universitet] ...