Kompletteringar till Nämnaren nr 3

Nämnaren nr 3, 2009
 

I samband med artikeln Interaktiva skrivtavlor – en möjlighet till ökad lust och lärande i matematik? finns här en attitydundersökning gjord i klassen.
Ladda ner undersökningen ...

På sista sidan av problemavdelningen finns en blå ruta som berättar om Katalin Földesis utförliga lösning på ett problem i Nämnaren nr 1, 2009.
Ladda ner lösningen ...

I artikeln Hvor mange kanter har en firedimensjonal terning? lovades en fördjupning här på nätet.
Se fördjupningen ...

Det finns en bilaga till artikeln Metatrianglar – trianglar med ögon.
Se bilagan...

Extramaterial till Kängurusidan finns här. Ladda ner...