Nyhetsbrev om vuxnas matematiklärande

Den internationella organisationen Adults Learning Mathematics (ALM) har just kommit ut med ett nytt nyhetsbrev. I detta kan du läsa om forskning och klassrumspraktik från olika delar av världen, om klassrumsresurser som produceras för vuxenundervisning och vad som i övrigt sker inom ALM.
 
Läs nyhetsbrevet, [alm-online.net] ...
 

Från tidigare Aktuellt

ALM, [alm-online.net] ...