Utbildning och forskning i Sverige

Med anledning av det svenska ordförandeskapet i EU denna höst har utbildningsdepartementet givit ut en skrift, Från förskolepedagogik till nanoteknik – utbildning och forskning i Sverige som presenterar det svenska utbildningssystemet, inklusive forskning. För matematikens del nämns särskilda satsningar på fortbildning för lärare, stöd till projekt med inriktning att öka elevintresset för ämnet, utveckling av förskolans matematik, nya nationella prov för åk 3, läsa- skriva- räkna-satsning, spetsutbildningar i gymnasiet samt teknikdelegationen.

Ladda ner och läs rapporten, [Regeringskansliet] ...