Influensa och matematik

Det finns matematiska beräkningar som försöker uppskatta hur många personer varje influensasjuk i genomsnitt smittar ner. Det ligger på ungefär 1,4. Unga personer verkar betydligt mera känsliga än äldre för smittan. Det kan bero på att äldre personer har ett skydd i sitt immunförsvar, till exempel om de upplevde den så kallade Asiaten 1957.

I boken Människor och matematik finns en text av Tom Britton som med hjälp av matematik beskriver smittspriding och vaccinationseffektivitet för denna typ av sjukdomar. Med anledning av A(H1N1) har vi beslutat att lägga ut denna text för fri nedladdning. Texten ger inte bara ökad förståelse för många av de fenomen som förekommer när det gäller smittspridning utan är också ett utmärkt exempel på användning av matematik. Dessutom är det än trevlig och lättläst text som inte förutsättar andra förkunskaper en vanlig gymnasiematematik.

Läs kapitlet Pest, kolera och matematik ...

Läs mer om boken Människor och matematik ...

Läs mer

The healthiest strategy to fight a flu epidemic is to reserve vaccine supplies for schoolchildren and adults in their thirties, [MAA] ...