Undervisar i matematik vid 101 års ålder

Som vi berättat om tidigare är intresset för laborativt arbete i matematik stort i Indien. Initiativtagaren till indiska Math labs, matematikern Annaswamy Ranganath Rao, undervisar fortfarande i matematik vid 101 år ålder - med stor entusiasm.

"The way in which a teacher teaches the subject makes all the difference", säger professor Rao i en intervju i the Times of India.

Läs vidare ...

Från tidigare Aktuellt

Laborativ matematikundervisning i Indien ...

Konferens om indisk matematikutbildning ...

Navets Matematikpalats hyllas i Devlin's Angle ...

Läs mer

Matematikverkstad ...

To teach effectively a teacher must develop a feeling for his subject; he cannot make his students sense its vitality if he does not sense it himself. He cannot share his enthusiasm when he has no enthusiasm to share. How he makes his point may be as important as the point he makes; he must personally feel it to be important.

(George Polya, 1981).