Tomma platser i MaNo på lärarprogrammet

Drygt 11200 nya studenter har antagits till lärarprogrammet i höst. Det är 25 procent fler än förra året. Men på inriktningarna mot matematik och naturvetenskap står fortfarande många platser tomma.

Läs vidare, [Skolvärlden] ...