Politiken hotar matematiken

Matematiken är en central del av kunskapssamhället och i många länder ses en satsning på matematiken som ett fundamentalt villkor för ett lands utveckling. Men i Sverige har denna insikt om matematikens fundamentala roll och potential inte slagit igenom, skriver Anders Björner och tre andra matematiker i SvD Brännpunkt

Läs vidare, [Svd] ...

Räkna mer - räkna rätt, [Norrköpings tidning] ...

Sverige behöver fler – inte färre – internationellt erkända vetenskapliga arenor, [Newsdesk/Naturvetarna] ...

Läs mer

Institut Mittag-Leffler ...

Människor och matematik, [NCM] ...

Bildning och matematik, [NCM] ...