Debatt: Slopa de nationella timplanerna

Anders Knape, ordförande, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Maria Stockhaus, ordförande i utbildningsberedningen, SKL, har skrivit en debattartikel med uppmaningen till våra lagstiftare att avskaffa timplanen i den nya skollagen. Man efterlyser också fler konkreta verktyg för bättre resultat bland annat i matematik.

Läs debattartikeln, [Newsdesk] ...

Den flexibilitet och det utrymme som redan i dag finns för att utöka den garanterade undervisningstiden och anpassa timplanen i matematik efter t ex elevens val, skolans val och elever i behov av särskilt stöd finns reglerat i gällande skollag och skolformsförordningar.

Skollagen, [Skolverket] ...

Skolformsförordningar, [Skolverket] ...