Välkommen till MADIF 7!

Det traditionella matematikdidaktiska forskningsseminariet MADIF äger rum i Stockholm den 26-27 januari 2010, i direkt anslutning till Matematikbiennalen 2010 (28-29 januari). Seminariet arrangeras av SMDF (Svensk förening för matematikdidaktisk forskning) i samarbete med Matematikbiennalen. Temat denna gång är Matematik och matematikutbildning: kulturella och sociala dimensioner (Mathematics and mathematics education: Cultural and social dimensions). 

Huvudtalare är professor Paul Dowling, Institute of Education i London, och professor Tine Wedege, Malmö högskola. I programmet ingår även ett panelsamtal där Jo Boaler, Stephen Lerman och Paul Dowling medverkar med Eva Jablonka som moderator, samt seminarier med insända bidrag i form av forskningsrapporter och korta presentationer. 

Du är mycket välkommen med ett bidrag som ska vara programkommittén tillhanda senast den 1 november 2009. Seminariets huvudspråk är engelska men bidrag skrivna på svenska är också välkomna.

Se ytterligare information på seminariets webbsidor ...

Alla forskare och övriga forskningsintresserade inom det matematikdidaktiska området, lärare och lärarutbildare och andra med intresse för matematikens didaktik är varmt välkomna!

Christer Bergsten
för programkommittén för MADIF7