1,5 milj i utvecklingsstöd till Sunne

En av de kommuner som fått del av regeringens matematiksatsning är Sunne. "Nu ska vi skapa matematikverkstäder på varje skola i Sunne kommun", säger rektor på Sundsviks rektorsområde, Birgitta Friberg. Kommunen fick medel till tre olika projekt:

  • Matematikverkstad
  • Räknehändelser för år 1
  • Learning study

Läs mer, [Sunne.se] ...

Matematiksatsningen: Beviljade projekt 2009, [NCM] ...