Workshop om framgångsrik matematikundervisning

I ett samverkansprojekt, Developing quality in mathematics education I (DOME II), mellan elva europeiska länder arbetar forskare, lärarutbildare och verksamma gymnasielärare med att lyfta fram goda undervisningsidéer och exempel på framgångsrik matematikundervisning på gymnasienivå. Projektgruppens möte i år äger rum vid Göteborgs universitet den 29 september - 3 oktober. Fredagen den 2 oktober finns möjlighet att delta i kostnadsfria workshops.

Ta chansen och lär om hur matematikundervisningen kan utvecklas! Förutom workshops med erfarna lärare och lärareutbildare från bl a England, Tyskland och Italien, kommer det att finnas en utställning och möjligheter till informella samtal med projektets medlemmar.

Anmälan görs här, [dqme2.eu] ..._

Developing quality in mathematics education I (DOME II), [dqme2.eu] ...

Konferensen äger rum på Pedagogen i centrala Göteborg, [Göteborgs universitet] ...

EU-stöd till lyckad matematikundervisning, [NCM] ...